SOJUSZ TECHNOLOGII, PRZYRODY I SPOŁECZEŃSTWA

DLA ZINTEGROWANEGO ZARZĄDZANIA WODĄ W MIEŚCIE

ATENAS

CELE
 

Przegląd dostępnych rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) wspierających zagospodarowanie wody w mieście; ich adaptacja do potrzeb mieszkańców.

 

Opracowanie scenariuszy dla wdrożeń NBS w miastach demonstracyjnych z wykorzystaniem rozwiązań pilotowych.  

 

Wsparcie lokalnych wspólnot i liderów, i zainicjowanie procesów współtworzenia rozwiązań oraz wymiany i upowszechniania wiedzy.

KONSORCJUM
 

ERCE 

Instytut PAN z siedziba w Łodzi specjalizujący się w badaniach ekologicznych i hydrologicznych oraz wdrożeniach.

FPP Enviro

Firma z siedzibą w Warszawie zajmująca się wdrożeniami wspierającymi zarządzanie wodą i przyrodą w miastach.

SYKE

Instytut badawczy z siedzibą w Helsinkach (Finlandia), zajmujący się współtworzeniem i oceną oddziaływania na środowisko i życie mieszkańców  polityk środowiskowych.

INRAE

Instytut badawczy z siedzibą w Lyonie (Francja) zajmujący się modelowaniem matematycznym procesów ekologicznych i skutków wpływu człowieka na przyrodę.

 

MIASTA

ŁÓDŹ

Wyzwanie: Stała rzeka zamieniła się w tymczasowy strumień z powodu ograniczonej restytucji spływu miejskiego wzmocnionego warunkami geologicznymi, zalewów pluwialnych i suszy, zarządzania.
Interwencja: ATeNaS będzie wspierał analizę możliwości zwiększonego magazynowania wody i infiltracji w społecznościach miejskich poprzez partycypacyjne projektowanie i wdrażanie demonstracyjnych NBS jako działań na rzecz budowania społeczności. Pomoże to promować ideę retencji wód burzowych, powiązać obywateli z MŚP i decydentami, stworzyć wspólnotę praktyk i wzmocnić lokalne przywództwo.
(wersja darmowa)

 

O PROJEKCIE

ATeNaS to międzynarodowy projekt JPI Water (www.waterjpi.eu) finansowany w ramach programu WaterWorks 2017.

ATeNaS koncentruje się na propagowaniu rozwiązań inspirowanych przyrodą w zarządzaniu wodą w miastach. Rozwiązania takie nie tylko poprawiają estetykę miast, ale spełniają wiele funkcji dodatkowych: umożliwiają gromadzenie nadmiaru wody (zapobieganie podtopieniom), zmniejszają koszty utrzymania zieleni, tworzą przestrzeń dla wielu gatunków zwierząt i roślin, poprawiają mikroklimat.  

Projekt jest tworzony na bazie partnerstwa, na poziomie trzech zaangażowanych krajów, na poziomie miasta - mieszkańców i decydentów, na poziomie lokalnym - zaangażowania wspólnot, wyłonienia liderów procesów, wypracowania narzędzi dla mieszkańców, które służyć będą lokalnym wdrożeniom deszczówkowym.

W poszczególnych krajach projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR, Polska), Suomen Akatemia (AKA, Finlandia) i Agence National de la Recherche (ANR, Francja).

KONTAKT

Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN

Tylna 3, 90-364 Łódź

Dziękujemy